Orri honetan Ceinpro-k webgune honetan eskaintzen dituen eduki eta zerbitzuen baldintzak irakurri ditzakezu, eta beraiek eskuratzeko ahalmena izateagatik onartzen dituzunak. Webguneko erabilera baldintzak dira.

Centro Informático Profesional, CEINPRO S.L.
P/ Heriz, 95
20008 Donostia (GIPUZKOA)
IFK B20.097.259

Baldintza hauen Onarpena

Webgune honetarako zure sarrerak sarrerrako momentuan dagoen bertsioko Erabilera Baldintza Orokor hauek ezagutu, ulertu eta onartzen dituzula ondorioztatzen du. Izan ere, egungo araudi legalaren arabera, momentu oro, Baldintzek aldaketak jasan ditzakete, honela webgunera sartzen zareten bakoitzean irakurtzea gomendatzen dizuegu, bai eta Pribatitate Politika ere.

Gunearen helburua. Arduren bazterketa.

Webgune honen bitartez, eskaintzen edo komerzializatzen ditugun zerbitzu edo produktuen informazioa sustatzen dugu. Informazio hori erabiltzaileak ikus dezakeen bezalaxe eskaintzen da, Ceinprok ez duelarik bere gain hartzen hurrengoek bultzatutako kalteen ardurarik:

  • Informazio edo eskaintzen diren zerbitzu eta produktuen falta, zehazgabetasuna, eguneratzen falta edo webgune honetarako edo hemendik sar daitezkeen webguneetako eduki guztien edo zati batera sartzeko arazo edo akatsak.
  • Informazioaren galera edo ekipoko kalteak webgunea hau edo hemendik sarrera duten webguneak erabiltzeagatik.

Webgunearen erabilera

Webgune hontarako sarrera zure ardura bakar eta esklusiboaren menpe egiten duzu, eta honela onartzen duzu borondatez eta espreski webgunera sartzean. Onartzen duzu gainera, webgune honetan azaldutako edukiak helburu ez-zilegiak diren edo ordena publikoaren aurka, morala eta onartzen diren betiko ohituren aurka doazen helburuekin ez erabiltzea. Bereziki, eta bera hemen esandakoari limitazio bat ez delarik, webgune honetan erakutsitako edukiak erabilera pertsonalerako ez bada edo behintzat inoiz ez irabazizko helburuekin erabiltzeko ez lortzea, berregin edo banatzea hitzartzen du.

Propietate intelektualaren eskubideak

Webgunean azaltzen diren marka, izen komertzial edo edozein motatako zeinu berezi guztiak Ceinpro-ren edo hirugarren batzuen propietate dira, webgunerako sarrerak ez diolarik esandako marka, izen komertzial edo edozein motatako zeinu berezien gain inongo eskubiderik ematen. Honela, edukiak Ceinproren edo hirugarren batzuen propietate intelektualak dira, ezin ulertuko delarik dauden edo egon litezkeen inongo erabilera eskubiderik luzatu zaizunik webgunerako sarrera egiteagatik.