Kudeaketa Sistema Integratuaren Politika: Kalitatea, Ingurumena, LAP, Informazioaren Segurtasuna, Ikasgela Birtuala.

Ceinpro hasierako prestakuntza eta lan-prestakuntza emateko ikastetxe pribatu itundu eta homologatua da. Bai prestakuntza-edukiei bai garapen teknologikoari dagokionez etengabeko berrikuntzan aritzeagatik nabarmentzen da.

Ceinprok kudeaketa-sistema integratu bat ezarri du –kalitatea, ingurumena, laneko segurtasuna eta osasuna, informazioaren segurtasuna eta prestakuntza birtuala kudeatzeko sistema batez osatua–, EFQM bikaintasun-ereduari jarraituz. Sistema hori honako printzipio, helburu eta konpromiso hauetan oinarritzen da:

 • Gure prestakuntza-eskaintza herritarren beharretara egokitzea, gure ikasleak eta bezeroak leialtzeko eta berriak erakartzeko.
 • Gizarte-inguruneari ikastetxearen jarduera eta etengabeko hobekuntzara eta proaktibotasunera bideratutako printzipioak ezagutaraztea.
 • Teknologia berriekin batera eboluzionatzea, prestakuntza-produktu berriak eskaintzeko.
 • Informazio-baliabideak mehatxuen aurrean babestea, informazioaren konfidentzialtasuna, osotasuna, eskuragarritasuna, legezkotasuna eta fidagarritasuna ziurtatzeko. Horretarako, informazioa eskuratu eta sarea, sistema eragilea eta aplikazioak erabiltzeko kontrolak ezartzen dira, barnean edo hirugarrenekin partekatutako informazioa atzeman, kopiatu, aldatu, galdu edo suntsitzearen kontrako prozedura zehatzak erabiliz.
 • Prestakuntza birtualeko bezeroei gogobetetze-faktoreei buruzko informazioa ematea: prestakuntzak enplegagarritasunean duen erabilgarritasunaren aitortza, ikasteko metodologia eta erabilgarritasuna.
 • Ingurumena kutsatzea saihestea, gure jardueran sortzen diren ingurumen-eragin esanguratsuak desagerraraziz edo murriztuz, ingurumen-alderdiak behar bezala kudeatuz, natur baliabideak zentzuz erabiliz eta gure mintzaideekin modu irekian komunikatuz.
 • Prebentzio-jarduera arriskuak sortzen dituzten lan-baldintzak saihestera eta ezabatu edo murriztu ahal izan ez direnak ebaluatzera bideratuta dago, kalteak eta osasunerako ondorio kaltegarriak saihesteko helburuarekin.
 • Prebentzioa planifikatzean, teknika, lanaren antolaketa, lan-baldintzak, gizarte-harremanak eta ingurumen-faktoreek lanean duten eragina barne hartuko dituen multzo koherente bat lantzen da.
 • Prozesuetako arriskuen, arriskubideen eta eraginen ebaluazioan, langileek jarduera horiek egitean izan ditzaketen ausarkeriazkoak ez diren arreta-galtzeen edo zuhurtziagabetasunen ondorioak aztertzen dira.
 • Pertsonek bere gaitasunak eta ahalmenak garatzea, KSIaren filosofiarekin eta erakundearen helburuekin identifikatzea eta beren jardueretan eta jokabideetan motibazio positiboa eragingo duen gogobetetze-maila izatea lortzea.
 • Aplikatzekoak diren lege-eskakizunak, gure bezeroen eskakizunak eta erakundeak KSIaren aplikazio-esparruarekin lotuta bere gain hartzen dituen beste batzuk betetzea.