Lantokiko Prestakuntza

  • LP (Lantokiko Prestakuntza) modulua prestakuntza-gune bat da, eta ikastetxearen eta enpresen artean koordinatuta garatzen da.
  • Ikastetxeko tutoreak eta enpresa edo erakunde laguntzaileko irakasleak orientatuko eta aholkatuko dituzte ikasleak.
  • Enpresaren berezko jarduerak eta funtzioak egiten dira, ikastetxean eskuratutako ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak "praktikan jartzea" ahalbidetuz.
  • Heziketa-zikloa osatzen duten lanbide-moduluetako bat da, eta, dituen ezaugarri bereziak direla-eta, lantoki batean eman behar da.

Kontaktua