Enplegagarritasun Saila

Zure enpresa interesatu badago hautagai posibleak bere lan-eskaintzetarako eskatzean, gurekin kontaktuan jar dezake eta bere eskaintza kudeatuko dugu, auzitara eramandako profilarekin gehiago bat datozen hautagaiak inskribatutako pertsonen artetik aukeratuz.p>

Ceinpro-tik gure ikasleen enplegagarritasuna bilatzen dugu, enpresen arteko kolaborazioa eta trebakuntza-zentroak bultzatuz. Gure helburua egindako ikerketen irteera profesional desberdinen gainean orientatzea ikasleei da eta hari hari eskaini enpresek eskainitako lanpostuak lortzeko aukera izateko aukera.

Praktika Saila

Bere enpresak ikasleak praktika-errealizaziorako eskatzea desiratzen badu, gurekin harremanetan jar daiteke eta bere eskaera kudeatuko dugu, eskatutako profilean gehiago estutzen zaizkien hura gure ikasleen artetik aukeratuz.

Ceinpro-n emandako ikerketa ofizial guztiek heziketa sartzen dute lantokietan, zeinen gainditzea ezinbesteko baldintza titulua lortzeko den. Aipaturiko moduluak izaera hezigarria du, ez laborala eta, beraz, ez du ekartzen ikaslearen eta enpresaren arteko kontratuzko erlaziorik.