Misión

Ceinpro es un centro educativo privado, concertado y homologado, cuya razón de ser es preparar técnicos cualificados de una manera integral, transmitiéndoles conocimientos y educándoles en unos valores humanos, en los ámbitos de Formación Reglada, Continua, Ocupacional, utilizando la innovación tecnológica y apostando por la mejora continua como expresión de calidad. Nuestra gestión busca la excelencia a través de nuestra orientación y compromiso con el cliente, siendo respetuosos con nuestro entorno.

Visión

Queremos ser un Centro reconocido y de referencia en la formación en Gipuzkoa, manteniendo nuestra Formación Reglada como eje fundamental de la actividad y consolidar nuestra Formación Continua y Ocupacional en base a la innovación constante tanto en lo referente a contenidos como a metodologías basadas en el desarrollo tecnológico, adaptando nuestra oferta a las necesidades cambiantes de los clientes, de las empresas y de la sociedad en general.

Valores

Ceinpro está compuesto por un equipo humano emprendedor, cualificado, profesional, con experiencia y comprometido con el cliente (interno y externo), que cree en la atención personalizada al alumno a quien se trata con respeto y responsabilidad. La implicación del personal y las inquietudes que muestran en satisfacer las necesidades de todos los grupos de interés hacen que exista una alta cohesión dentro de cada grupo de trabajo, trayendo como consecuencia un muy buen clima laboral sustentado a través de la comunicación y el trabajo en equipo, que fomenta la creatividad y la innovación y utiliza la mejora continúa como herramienta principal.

Mision, Visión y Valores

MISIOA:

Ceinpro ikastetxe pribatua, adostua eta homologatua da, horren helburua da era intergral bat kaulifikatutako teknikariak prestatzea, jakintza transmititzen eta giza balioen heziketarako prestakuntza arautuaren arloetan, okupazionalean, etengabekoan, berrikuntza teknologikoak erabiliz eta etengabeko hobekuntza kalitatearen azalpen bezala bideratuz. Gure kudeaketak bikaintasuna bilatzen du gure orientazioan eta bezeroarekiko konpromisoan zehar, gure ingurunearekin begirunetsuak izanez.

 

IKUSPEGI:

Zentro ezagun bat izan nahi degu eta Gipuzkoan prestakuntza erreferentzia, gure Prestakuntza Arautua mantenduz ardatz funtsezko jarduera bezala eta Etengabeko Prestakuntza eta Okupazionala sendotzeko berrikuntza finkoetan bai garapen teknologikoa oinarritutako edukiak modu metodologiak dagokionez, gure eskaintza bezeroei, enpreseit eta oro har gizartearen beharrei egokituz.

 

BALOREAK:

Ceinpro ekintzaile talde batek osatzen du, kualifikatuak, profesionalak, esperientziadunak eta bezeroari (barne eta kanpokoak) konpromisoa hartuta, arreta pertsonalean sinesten duten ikasleak dira , errespetuan eta erantzukizunean tratatuz. Langileak parte-hartzea eta interesa duten alde guztien beharrak asetzeko bakoitzaren lan talde barruan kohesio handiko kezka orokorrak daude, komunikazioa eta talde lana bidez mantendutako lan giro ona ondorio bezala ekarriz, sormena, berrikuntza eta etengabeko hobekuntza nagusien tresna gisa erabiltzea bultzatzen du.