Ceinpro

Ceinpro es un centro autorizado y homologado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco para impartir enseñanzas de Ciclos Formativos en las siguientes especialidades:

 • Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia. Grado Superior.
 • Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos. Grado Superior.
 • Preimpresión Digital. Grado Medio.

También gestionamos planes de formación a empresas, programas de enseñanza a media, búsqueda de subvenciones para necesidades de formación…

Colaboradores

Ceinpro colabora en los programas formativos de distintas instituciones y empresas de reconocido prestigio:

 • Diputación Foral de Gipuzkoa, en el ámbito de la formación continua y ocupacional, con quien viene colaborando desde 1985 en sus diversos programas formativos encaminados a muy diferentes colectivos y situaciones.
 • Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco, en la sección de Empleo y Formación, en labores de formación dirigida a personas en situación de desempleo y en Prevención de Riesgos Laborales.
 • Lanbideen los programas anuales de formación ocupacional en diversas especialidades formativas homologadas, en las áreas de informática, administración de empresas, gestión comercial y marketing, gestión de recursos humanos, etc. Y todo ello enfocado a la formación ocupacional para personas en situación de desempleo. Además, Ceinpro es un centro colaborador de Lanbide como gestor de ofertas y demandas de empleo.
 • Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE), desde el año 1998, Ceinpro ha impartido formación subvencionada y/o bonificada por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, impartiendo formación en planes agrupados, en contratos programa, y a través del sistema de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social.
 • Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua (HOBETUZ).
 • Fomento de San Sebastián, S.A. (Ayuntamiento de San Sebastián), tanto en el ámbito de la formación continua como ocupacional.

Ampliación de la Oferta Formativa

La filosofía de actuación de Ceinpro viene determinada por el afán de adaptar constantemente su oferta formativa a las necesidades que demanda el mercado laboral.

Con ese propósito, en 1998 Ceinpro logra la autorización del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco para impartir Prevención de Riesgos Laborales —tanto en su nivel intermedio como superior— en todas sus especialidades. Y desde 2008 es un centro homologado por la Fundación Laboral de la Construcción para impartir las acciones formativas válidas para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).

En 2009 Ceinpro es autorizado para impartir el ciclo formativo de nivel superior de Técnico en Educación infantil y Técnico en integración social. Y desde 2010 la Consejería de Empleo y Mujer de la comunidad de Madrid autoriza al centro para impartir el curso oficial de Director de Servicios Sociales.

Nuevas Tecnologías y Aula Virtual

Ceinpro es un centro que apuesta por la adaptación de su metodología didáctica a las nuevas tecnologías de la comunicación y a los constantes cambios tecnológicos. Actualmente, uno de sus mayores objetivos es el desarrollo del Aula Virtualpara impartir también formación a través de internet, y con la que se viene trabajando desde el año 2000.

Bolsa de Empleo

Desde su inicio, uno de nuestros mayores retos ha sido acercar a nuestros alumnos al mundo laboral, a través de la realización de prácticas y proyectos en colaboración con las empresas, la participación en concursos, y la puesta en marcha de proyectos reales. Ceinpro dispone de una bolsa de empleo para facilitar a nuestros alumnos el contacto con las empresas que demandan profesionales y la busqueda de trabajo.

Compromiso con la Calidad

En mayo de 2002 Ceinpro obtiene el certificado de un sistema de calidad bajo norma ISO 9002:1994, otorgado por Aenor y que se renovó al año siguiente bajo ISO 9001:2000, y que se ha ido actualizando año tras año.

A finales de 2006 obtiene el Certificado de Compromiso con la Calidad otorgado por Euskalit, dentro del proceso de implantación de modelo de excelencia EFQM, basado en la responsabilidad social corporativa.

A finales de 2009 CEINPRO supera los 400 puntos del modelo EFQM de Excelencia en Evaluación Externa realizada por EUSKALIT.

c

c

c

c

c

c

Ceinpro 1985 urtean sortu zenetik, Hezkuntza Sailak, Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate eta Ikerketak baimendu eta onartutako lanbide Heziketa Irakasteko (bai Merkataritza eta Administrazioan nahiz Arte Grafikoetan, Diseinu Grafikoan eta Teknologia Multimedietako adarretan ere), eta enpresetarako heziketa planak kudeatzeko, hezkuntza programak egokitu eta diru laguntzen bilaketarako zentro homologatua da.

LANKIDETZA

Orduz geroztik, Ceinpro-k ere laguntzen du hainbat erakunderekin eta ospe handiko enpresekin prestakuntza programetan parte hartzen du. 

 • Gipuzkoako Foru Aldundia, prestakuntza eta lanbide arloan,1985az geroztik bere prestakuntza bideratutako programak hainbat talde eta lan egoeretan.
 • Eusko Jaurlaritza lan Saila, lan eta prestakuntza atala, langabe eta Laneko Segurtasun eta Osasunerako lan prestakuntza. Gainera, Ceinpro eskaintza kudeatzailea eta enplegu eskaerak bezala Lanbideren zentro laguntzailea da.
 • Enpleguko Institutu Nazionala (INEM) homologatutako espezialitate hezigarri desberdinetako lanbide-heziketako urteroko programetan, informatika arloan, enpresen administrazioa, empresa kudeaketa eta marketina, giza baliabideen kudeaketa, etb. Eta hori guztia langabetuen lanbide heziketara zuzenduta dago.
 • Enplegu Prestakuntzarako Tripartita Fundazioa (EPTF),1998 urtetik, Ceinpro-k diruz lagundutako prestakuntza eta Fundazio Tripartita Enpleguko Heziketarako hobaria eman du.
 • Etengabeko Lanbide Prestakuntzarako Euskal Fundazioa (HOBETUZ).
 • Donostia Sustapena, S.A. ( Donostiako Udala), prestakuntza eta lanbide eremuan.

PRESTAKUNTZA ESKAINTZA HANDITZEA

Ceinpro-ren jokaera filosofia dator bere eskaintza hezigarria etengabe lan-merkatuaK eskatzen dituen beharretara moldatzeko grinak zehaztuta.

Asmo horrekin, 1998an Ceinpro-k Justizi Departamenduaren baimena lortzen du, Eusko Jaurlaritzak emateko Lan eta Gizarte Segurantzako Laneko Segurtasun eta Osasunerako, Erdi eta goi mailako espezialitate guztiak. 2008 urteaz geroztik Erainkutza Hezkuntza Fundazioak onartutako zentro bat da, Eraikuntzako Txartel Profresionala (ETP) lortzeko balio prestakuntza jarduerak eskaintzeko.

2009an Ceinpro baimenduta dago goi mailako prestakuntza zikloa Haur Hezkuntza Teknikari eta Gizarte Integrazioko Teknikaria emateko. 2010tik aurrera Enplegu eta Madrilgo komunitateko Emakume Ministerioak zentro Gizarte Zerbitzuetako zuzendari ikastaro ofizialak irakastea baimentzun du.

TEKNOLOGI BERRIAK ETA GELA BIRTUALA

Ceinpro-k bere irakaskuntza metodoak egokitzeko konpromisoa hartzen du komunikazioaren teknologia berriak eta etengabeko aldaketa teknologikoetara.

Gaur egun, bere helburu nagusienetako bat gela birtuala garapen prestakuntza eskaintzeko da internet bidez eta 2000 urtetik lanean datorkiona.

LAN POLTSA

Hasieratik, gure erronka handienetako bat izan da, gure ikasleek lan munduan sartzea, enpresen laguntzarekin praktikak eta proiektuen bidez, lehiaketetan parte hartuz eta benetako proiektuak martxan jartzen.

Ceinpro-k errazteko lan poltsa bat du bere ikasleentzat, enpresetan lana bilatzeko.

KALITATEAREKIKO KONPROMISOA

2002ko maiatzean, Ceinpro-k ISO 9002:1994 kalitate sistemaren ziurtagiria lortu zuen, AENOR-ek emandako ISO 9001:2000 hurrengo urtean berritu zena eta urtero eguneratua izan dena.

2006ko amaieran Konpromisoa duen Kalitatea Ziurtagiria jaso zuen Euskalit-ek emanda, EFQM bikaintasun eredua ezartzeko prozesuan, gizarte erantzukizun korporatiboan oinarrituta.

2009ko amaieran Ceinpro-k Bikaintasun EFQM modeloaren 400 puntuak gainditzen ditu, EUSKALIT-ek egindako Kanpoko Ebaluazioan.